Quy hoạch thành phố Hải Phòng 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 14/07/2021 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 13/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị triển khai lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 13/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai lập quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm quy hoạch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long đã báo cáo về tình hình triển khai công tác lập quy hoạch thành phố.

Cụ thể, Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo lập quy hoạch thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố để trình Thủ tướng phê duyệt.

Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1412 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đã xác định quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu và các nội dung, phương pháp lập quy hoạch thành phố.

Về lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập quy hoạch thành phố, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành phố, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Đơn vị trúng thầu là liên danh giữa Viện Chiến lược phát triển-Công ty Cổ phần Kiến trúc, Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt. Thành viên đứng đầu liên danh là Viện Chiến lược phát triển.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chọn nhà thầu, ngày 19/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đã tổ chức ký kết Hợp đồng tư vấn với nhà thầu trúng thầu để thống nhất các nội dung và khối lượng công việc thực hiện theo quy định, gồm: Xây dựng báo cáo quy hoạch thành phố; Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch thành phố; Xây dựng hệ thống bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch; Xây dựng Báo cáo nghiên cứu thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2045 và Báo cáo quy trình thủ tục trình cơ quan thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2045.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch chi tiết để tập trung chỉ đạo, triển khai lập Quy hoạch thành phố tại Kế hoạch số 149 ngày 23/6/2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, đơn vị cần xác định công tác lập quy hoạch thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp con người để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập quy hoạch thành phố.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long, đây là lần đầu tiên triển khai lập quy hoạch thành phố theo quy định của Luật Quy hoạch nên sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.

Quy hoạch thành phố được triển khai lập trong khi quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng cũng đang trong quá trình triển khai lập, nên việc xác định quan điểm, mục tiêu phát triển và bố trí không gian trên địa bàn sẽ gặp khó khăn do các ngành vẫn chưa hoàn thiện được quy hoạch ngành quốc gia...

Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện liên danh tư vấn, các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương ở các điểm cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xây dựng Báo cáo nghiên cứu thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng đến năm 2045.

Quy hoạch thành phố có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Việc triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch thành phố phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và quy trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp nhiều các lĩnh vực cũng là từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng với tốc độ nhanh, bền vững, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại thông minh, bền vững khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Hải Phòng đặt mục tiêu đến tháng 4/2022 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)