Thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thứ năm, 17/06/2021 15:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 15/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc họp với các Tổ công tác đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 655/QĐ-UBND của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 655/QĐ-UBND của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước thành phố.

Chủ trì Họp Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận những kết quả mà Cục Thuế Hải Phòng đạt được trong 5 tháng đầu năm, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế thành phố vẫn đạt mức cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng số thu ngân sách khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 1.856 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán pháp lệnh, 51,5% dự toán HĐND, bằng 110,2% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn FDI tiếp tục tăng trưởng; thuế thu nhập cá nhân cũng ổn định; nguồn thu từ chuyenr nhượng chứng khoán, đầu tư vốn tăng so với cùng kỳ do thị trường chứng khoán khởi sắc, kinh doanh chuyển nhượng bất động sản…; tuy nhiên nguồn thu thuế nhà thầu nước ngoài vãng lai lại không ổn định.

Về công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, hiện một số địa phương, Hội đồng tư vấn thuế các phường và các ngành chức năng chưa thực sự chủ động trong việc quản lý thu thuế đối với nhà thầu xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ, các chủ thầu xây dựng thường không tự kê khai, bên cạnh đó quy định bỏ đăng ký mã số thuế nhà thầu vãng lai…đã gây khó khăn trong công tác quản lý thu thuế hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân.

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ chống thất thu thuế trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ yêu cầu, đối với khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các Sở ngành cần chủ động phối hợp chặt chẽ, rà soát và đánh giá hiệu quả kinh doanh, hướng dẫn đốn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc chia cổ tức cho phần vốn nhà nước và nộp ngân sách kịp thời. Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, Phó Chủ tịch đề nghị Sở Xây dựng đôn đốc Ban Quản lý dự án và Nhà thầu chính các dự án, cung cấp danh sách các nhà thầu xây dựng và đôn đốc các nhà thầu phụ thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các quận, huyện cần phối hợp với cơ quan thuế chặt chẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân. Theo Phó Chủ tịch, hiện các công trình xây dựng tư nhân trên địa bàn con số chưa được rõ ràng, chưa đúng với thực tiễn vì vậy cần có sự rà soát cụ thể, rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát điều chỉnh lại các Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp không đúng quy định của pháp luật về ưu đãi thuế.

Tại cuộc họp Tổ đôn đốc, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu và thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố, tính đến 31/5/2021 tổng số thu ngân sách Nhà nước do Cục Hải quan thu được là 26.903 tỷ đồng, đạt 48% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; khu vực Hải Phòng thu được 23.487 tỷ đồng đạt 44,3% theo phương án thu NSNN năm 2021 của UBND thành phố; trong đó số thu từ công tác chống thất thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là 301,9 tỷ đồng. Liên quan đến thu phí cảng biển, so với kế hoạch còn khiêm tốn mới đạt 508 tỷ đồng bằng 37% so với cùng kỳ.

Qua nghe báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị Cục Hải quan tiếp tục phát huy tinh thần, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát việc chấp hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đặc biệt trong giai đoạn những tháng cuối năm. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu hồi, xử lý nợ thuế, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống thu phí…

Nguồn: Haiphong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)