Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Thứ sáu, 28/05/2021 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7, Sở Nội vụ cho biết các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để thực hiện, dự kiến tháng 6 sẽ ban hành Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các chức danh công chức của UBND phường; ban hành Quy định về phân cấp của UBND Thành phố đối với UBND các quận, thị xã...

Sáng 27/5, tại Hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 5/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn điều kiện, quy trình, hồ sơ chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường (hiện là cán bộ cấp xã), công chức cấp xã tại phường thành công chức hành chính theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Nội vụ cũng đã và đang rà soát hiện trạng đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các công chức phường hiện tại (đang là cán bộ, công chức xã theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ). Đồng thời, ban hành Hướng dẫn nội dung Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu UBND phường đối với các giấy tờ, văn bản theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP.

Đến nay đã có 12 quận và thị xã Sơn Tây đã thực hiện việc xây dựng phương án sắp xếp bố trí các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của UBND thành phố. Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/5/2021, Sở Nội vụ sẽ hoàn thành việc thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND các phường theo phương án đề nghị của UBND các quận và thị xã Sơn Tây.

Để đúng tiến độ thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với UBND các quận và thị xã ban hành Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các chức danh công chức của UBND phường và phải hoàn thành trước ngày 20-6. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND quận và thị xã để ban hành Quy định về phân cấp của UBND thành phố đối với UBND các quận, thị xã; UBND các phường trong điều kiện thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Sở Nội vụ sẽ chủ trì phối hợp với UBND các quận, thị xã xây dựng và bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức làm việc tại UBND phường đáp ứng tiêu chuẩn công chức và yêu cầu của công việc trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thành phố và thời gian thực hiện trong tháng 6/2021.

Nhân dịp này, Sở Nội vụ kiến nghị UBND Thành phố sớm ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường và hướng dẫn thực hiện các quy định về Tài chính - Ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô sớm ban hành hướng dẫn các đơn vị để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở cũng kiến nghị UBND Thành phố sớm làm việc với Bộ Nội vụ để tham mưu Chính phủ giao bổ sung biên chế công chức hành chính cho thành phố Hà Nội khi thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)