Thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử

Thứ ba, 19/01/2021 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành Đề án thí điểm xây dựng Khu dân cư điện tử.

Ảnh minh họa. Ảnh: baochinhphu.vn

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng thí điểm Khu dân cư điện tử tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành các cộng đồng dân cư có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cao, góp phần trực tiếp tạo ra các thế hệ dân cư điện tử, tạo điều kiện cần thiết để xây dựng thành công Chính quyền điện tử, thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đề án đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn như sau: Trong năm 2021, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Nha Trang lựa chọn từ 3 - 5 đơn vị cấp xã (mỗi đơn vị chọn 1 thôn/tổ dân phố hoặc khu đô thị) để triển khai thí điểm Khu dân cư điện tử. Từ năm 2021 - 2022, xây dựng giai đoạn 1 hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử, kết nối hoàn thiện các chức năng, dịch vụ thuộc nhóm Chính quyền điện tử và tự quản cộng đồng điện tử. Giai đoạn 2022 - 2023, hoàn thành giai đoạn 2 hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử, tiến hành kết nối mở rộng với các dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ nền và các ứng dụng trực tuyến khác, đồng thời chọn 2 đơn vị cấp xã thuộc 2 huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh để mở rộng triển khai thí điểm mô hình cho địa bàn nông thôn và miền núi. Năm 2024, tổ chức tổng kết, đánh giá thí điểm để rút kinh nghiệm hoàn thiện mô hình, xác định phương hướng triển khai giai đoạn tiếp theo.

Được biết, tổng kinh phí dự kiến là 7,53 tỷ đồng được phân bổ từ ngân sách cải cách hành chính tỉnh và ngân sách địa phương theo phân cấp và theo kế hoạch triển khai hàng năm.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh  triển khai Đề án đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)