Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 24/03/2022 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Theo quy định tại khoản 1 Điều 92, Luật Xây dựng: Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Như vậy, các dự án có quy mô nhỏ không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng, chỉ thực hiện thủ tục chấp thuận tổng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền chấp thuận tổng mặt bằng. Mặt khác, nội dung thẩm định thiết kế cơ sở theo Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan khác vẫn yêu cầu đánh giá phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Dẫn đến các doanh nghiệp có dự án quy mô nhỏ vẫn phải tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng, gây phát sinh thủ tục, đặc biệt là quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. Đề nghị xem xét, trình sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng bổ sung quy định chi tiết về nội dung nêu trên”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 947/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Luật Xây dựng quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị là Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản”. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng.

Nhận thấy bất cập nêu trên, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng dự kiến ban hành trong năm 2022. Theo đó, dự thảo đã bổ sung các quy định về “Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 947/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)