Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIII

Thứ bẩy, 27/12/2014 13:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3434/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đảm bảo cho hộ gia đình người có công có mức sống trung bình trở lên nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều gia đình còn khó khăn, mua nền khu dân cư trả chậm vẫn còn nợ, thiết nghĩ chính quyền nên quan tâm có chính sách xóa nợ cho đối tượng người có công”.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng thường có lũ lớn kéo dài trong nhiều tháng. Các trận lũ lớn hàng năm làm thiệt hại rất lớn về người, tài sản và tạo nên không ít khó khăn cho cuộc sống bình thường của người dân. Để từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho nhân dân kể cả trong điều kiện có lũ, tiến tới chấm dứt tình trạng phải di dời khi có lũ, nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi lũ về, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 173/2001/QĐ-TTg ngày 6/11/2001 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005; Quyết định số 1548/QĐ-TTg ngày 05/12/2001 về việc đầu tư¬ tôn nền vượt lũ để xây dựng các cụm, tuyến dân cư¬ vùng ngập sâu ĐBSCL năm 2002; Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Theo các Quyết định trên, các hộ thuộc đối tượng của Chương trình chỉ được vay ưu đãi để mua nền nhà trả chậm và để làm nhà ở. Tuy nhiên, các hộ dân được vào ở trong các cụm, tuyến dân cư được hưởng nhiều ưu đãi từ nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư 50% tổng kinh phí để tôn nền diện tích các cụm, tuyến và kinh phí đắp bờ bao trên 1.200 tỷ đồng; đầu tư đảm bảo điều kiện để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên các cụm tuyến dân cư như: giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, y tế, giáo dục, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho nhân dân kể cả trong điều kiện có lũ với tổng kinh phí trên 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho những hộ khó khăn chưa có khả năng trả nợ, trong đó có nhiều gia đình thuộc diện hộ người có công còn khó khăn, mua nền khu dân cư trả chậm vẫn còn nợ như phản ánh của Cử tri, các địa phương đều đề nghị gia hạn nợ cho số đối tượng này. Triển khai giải quyết đề nghị của các địa phương, Bộ Xây dựng đã họp lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan và thống nhất phương án gia hạn nợ cho khoảng 25.868 hộ nghèo và hộ cận nghèo là đối tượng của Chương trình chưa có khả năng trả nợ với tổng số tiền đề nghị gia hạn nợ trên 226 tỷ đồng. Phương án sẽ sớm được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để triển khai thực hiện.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3434/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)