Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII

Thứ sáu, 05/07/2013 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1334/BXD-QLN trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về việc “Cử tri phản ánh các hộ dân cư khu vực vượt lũ vùng nông thôn được vay tiền Ngân hàng để làm nền nhà, nhưng do di dời về nơi ở mới nên chưa có việc làm ổn định do đó không có tiền trả vốn, lói. Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho những đối tượng này”.

1. Theo quy định, những hộ dân thuộc đối tượng vào ở trong các cụm, tuyến dân cư được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để mua trả chậm nền nhà ở. Tựy từng thời điểm, chính sách quy định mức vay để đảm bảo phù hợp với thực tế (lúc đầu mức vay là 10 triệu đồng/hộ, hiện nay mức vay là 28 triệu đồng/hộ đối với khu vực ngập sâu >3m, 26 triệu đồng/hộ đối với các khu vực khác), lói suất 0%, thời gian vay 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thực hiện trả nợ bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ tối thiểu hàng năm bằng 20% tổng số tiền nợ.

Như vậy, cơ chế cho các hộ dân thuộc đối tượng di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư hết sức ưu đói: Lói suất bằng khụng (0%), thời gian vay dài (10 năm), trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, từ năm thứ 6 trở đi mới bắt đầu phải trả nợ, mỗi năm chỉ phải trả nợ 20% tổng số vốn đó vay. Theo kết quả kiểm tra và báo cáo của các địa phương cho thấy, đến nay rất nhiều hộ dõn thuộc đối tượng vào ở trong các cụm, tuyến dân cư đó thực hiện trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam để mua nền nhà ở theo quy định.

2. Theo quy định nói trên thỡ số tiền trả nợ hàng năm không lớn. Để việc trả nợ vốn vay mua nền nhà ở theo đúng quy định, đề nghị địa phương cần tuyên truyền, vận động cỏc hộ dõn tích cực lao động sản xuất, phỏt triển kinh tế và có kế hoạch tiết kiệm để trả nợ.

Đối với những hộ dân quá khó khăn, đề nghị Tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ để các hộ dân có điều kiện trả nợ bằng các biện pháp phù hợp như:

Đưa các ngành nghề phù hợp, tạo việc làm cho các hộ dân trong cụm, tuyến dân cư để tăng thu nhập cho người dân;

Tùy điều kiện cụ thể, địa phương hỗ trợ thêm cho các hộ quá khó khăn từ các nguồn vốn huy động hợp pháp như: ngân sách địa phương, quỹ phũng chống thiờn tai, quỹ “vỡ người nghèo”…

Tổ chức thu nợ theo tháng để số tiền trả hàng tháng không quỏ lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân có thể tiết kiệm để trả nợ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1334/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)