Hướng dẫn công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án

Thứ tư, 12/06/2024 18:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 633/BDD&CN-KHTH ngày 04/5/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - UBND tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo và xin ý kiến Bộ Xây dựng trong công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - cơ sở 2.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 3496/BXD-HĐXD ngày 12/6/2024 có ý kiến sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 8 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, sau khi nhận hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, khi tổ chức thực hiện thẩm định, trong trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để thẩm tra các nội dung cần thiết để phục vụ công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 82 và điểm c khoản 2 Điều 83a Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 và khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; theo quy định tại khoản 4 Điều 35 và điểm b khoản 3 Điều 37 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, đối với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được thẩm tra thiết kế xây dựng đảm bảo các quy định nêu trên trước khi trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3496/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)