Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng và dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ năm, 25/08/2022 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3788/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng và dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng đã được Bộ Xây dựng quy định tại Bảng 6.3 Phụ lục VI Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành không quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức xác định, công bố đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng trên địa bàn.

Đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí lập điều chỉnh quy hoạch do tư vấn trong nước thực hiện xác định chi phí bằng dự toán thì dự toán chi phí cho các công việc này thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư số 11/2021/TT-BXD và Phụ lục số 2 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Trong đó, tiền lương chuyên gia tư vấn để xác định dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch được xác định trên cơ sở đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn quy định tại Bảng 6.3 Phụ lục này, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của từng loại chuyên gia tư vấn.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, theo chức năng quản lý nhà nước của mình, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam có thể hướng dẫn nguyên tắc, căn cứ, cơ sở để xác định và quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí lập điều chỉnh quy hoạch (bao gồm cả tiền lương chuyên gia tư vấn) đảm bảo phù hợp với các quy định nêu trên và thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3788-BXD-KTXD_25082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3788/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)