Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đường dây 220kV Than Uyên – Trạm biến áp 500kV Lào Cai

Thứ năm, 25/08/2022 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3777/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định hồ sơ Dự án đường dây 220kV Than Uyên – Trạm biến áp 500kV Lào Cai.

Theo đó, dự án đường dây 220kV Than Uyên – Trạm biến áp 500kV Lào Cai thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu và Lào Cai, có tổng mức đầu tư 786,466 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty nhà nước  (EVNNPT). Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thì Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đã được quy định tại Điều 53 Xây dựng số 50/2014/QH13 và tại Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi kèm Văn bản số 4641/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 11/7/2022 chưa thể hiện dự án nằm trong danh mục các dự án lưới điện thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Ngoài ra, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tồn tại các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn xây dựng đã hết hiệu lực, sơ bộ tổng mức đầu tư được lập thiếu căn cứ pháp lý, đồng thời thiết kế sơ bộ không đảm bảo các nội dung theo quy định. Do vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để góp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của Dự án đường dây 220kV Than Uyên – Trạm biến áp 500kV Lào Cai.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3777-BXD-HDXD_25082022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3777/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)