Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

Thứ tư, 24/08/2022 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3758/BXD-KTXD gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng.

Các trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công việc chưa thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà trụ sở chính Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank Tower  (gồm cả điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, nếu có) như nội dung văn bản số 4958/TGĐ-NHCT-MST2 thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3758-BXD-KTXD_24082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3758/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)