Bộ Xây dựng cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II

Thứ tư, 07/09/2022 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5244/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến thẩm định về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3951/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

- Theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 23/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2020. Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có Tờ trình số 54/TTr-UBND, theo đó, đề nghị điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư (tăng 589.371.486.026 đồng chi cho chi phí bồi thường, giải phoáng mặt bằng) và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2023. Tuy nhiên, tại hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa có các nội dung về so sánh đánh giá giữa kế hoạch giải phóng mặt bằng theo chủ trương được duyệt và thực tiễn; nguyên nhân chậm thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các chủ thể liên quan; các mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với các gói thầu đang triển khai, thời gian quyết toán Dự án. Do vậy, hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án cần bổ sung, làm rõ để đảm bảo tính khả thi của việc điều chỉnh.

- Theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư, mặc dù thời gian hoàn thành dự án đề nghị tăng 3 năm nhưng chưa có đánh giá tác động mức độ ảnh hưởng của việc này đến các chi phí đầu tư xây dựng khác ngoài chi phí giải phóng mặt bằng. Do vậy, đề nghị thuyết minh làm rõ nội dung này, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng.

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư không thể hiện chi tiết xác định chi phí giải phóng mặt bằng, do vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá tính phù hợp của chi phí này với các quy định của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên đây là dự án đã được thực hiện nhiều năm, theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 850/BQL-BDASC2 ngày 19/5/2022) thì công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 94% (235/250ha), do vậy về nguyên tắc, đến thời điểm hiện nay các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được xác định một cách chính xác.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3951-BXD-QHKT_07092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3951/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)