Hướng dẫn việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở

Thứ tư, 10/08/2022 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3128/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị và khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đã quy định các nguyên tắc để UBND cấp tỉnh được quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa căn cứ các nguyên tắc này để tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa căn cứ khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3128-BXD-PTDT_10082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3128/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)