Triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

Thứ sáu, 01/10/2021 17:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4089/BXD-KTXD gửi Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ngày 31/8/2021 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Các Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Để triển khai tốt việc thi hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

I. Về công tác phổ biến, tuyên truyền:

Trong Quý IV/2021, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ tổ chức tập huấn các nội dung của 03 Thông tư nêu trên cho các Bộ, ngành, địa phương (đối tượng là các Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng của các Bộ, ngành…) thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát).

Thực tế, do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh chủ động phổ biến, tổ chức tập huấn các nội dung của 03 Thông tư nêu trên.

Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng là đơn vị đầu mối thực hiện việc hỗ trợ, phối hợp tổ chức tập huấn.

II. Về công tác tổ chức thực hiện:

1. Công tác xây dựng và quản lý giá xây dựng công trình thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh:

UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD và Thông tư số 13/2021/TT-BXD khẩn trương tổ chức xác định và công bố giá vật liệu, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, bộ đơn giá xây dựng công trình của địa phương, chỉ số giá xây dựng địa phương theo quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và thực tế thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị lưu ý việc công bố chỉ số giá xây dựng trong năm 2021 theo năm gốc 2020 và năm gốc đã lựa chọn để công bố trước đây trên cơ sở phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 13/2021/TT-BXD; trường hợp cần thiết có thể xem xét công bố chỉ số giá xây dựng theo tháng để phục vụ quản lý chi phí và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

2. Công tác xây dựng và quản lý định mức:

Căn cứ phương pháp xác định định mức xây dựng được hướng dẫn tại Phụ lục số III Thông tư số 13/2021/TT-BXD, khẩn trương tổ chức xây dựng định mức xây dựng cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, công tác xây dựng đặc thù của địa phương; thực hiện rà soát hệ thống định mức do mình đã ban hành để kịp thời ban hành, áp dụng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

3. Hướng dẫn triển khai thực hiện:

Căn cứ quy định tại Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, quy định của các Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Thông tư số 12/2021/TT-BXD, Thông tư số 13/2021/TT-BXD, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh kịp thời hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo quá trình xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng liên tục, không gián đoạn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4089_BXD-KTXD_01102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4089/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)