Hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công cho dự án Hồ chứa nước sông Ray

Thứ ba, 20/12/2011 08:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2180/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công cho dự án Hồ chứa nước sông Ray (hợp phần kênh mương).

Theo Hồ sơ mời thầu tại mục 38 (nêu trong công văn số 1962/SNN-KH ngày 02/12/2011) đã nêu: “… mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong Bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày Nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán”, do vậy, để đảm bảo quyền lợi người lao động, không trái Hồ sơ mời thầu, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình việc điều chỉnh hệ số nhân công do các bên thoả thuận theo nguyên tắc: chỉ số điều chỉnh chi phí nhân công xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu ở thời điểm cần điều chỉnh (mới) chia cho mức lương tối thiểu ở thời điểm gốc (cũ).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2180/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2180.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)