Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045

Thứ sáu, 22/03/2024 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc chủ trì hội nghị.


Vụ trưởng Trần Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn nêu lên lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045, đồng thời cho biết quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích hành chính huyện Lương Sơn, khoảng 36.482,72ha, phạm vi ranh giới như sau: phía Bắc giáp huyện Thạch Thất và Quốc Oai, Thành phố Hà Nội; phía Nam giáp huyện Kim Bôi và huyện Lạc Thủy; phía Đông giáp huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội; phía Tây giáp Thành phố Hòa Bình.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hoá định hướng phát triển quy hoạch tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển tổng thể kinh tế xã hội huyện Lương Sơn theo hướng bền vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội, dịch vụ hiện đại, đồng bộ; xây dựng và phát triển đô thị Lương Sơn trở thành đô thị du lịch, dịch vụ và công nghiệp trọng điểm của tỉnh; tạo tiền đề thành lập thị xã Lương Sơn trong tương lai; tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; xây dựng và phát triển đô thị dịch vụ, thương mại và phát triển nhà ở; làm cơ sở pháp lý để triển khai đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch; hoạch định các chính sách phát triển, thu hút đầu tư, quản lý công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông thôn.

Đô thị Lương Sơn được quy hoạch với tính chất là một trong những trung tâm kinh tế xã hội khu vực phía Đông tỉnh Hòa Bình; được định hướng phát triển theo mô hình đô thị mới, đô thị thông minh, đô thị sinh thái và phát triển bền vững; có vai trò hỗ trợ các chức năng giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ hỗn hợp, nhà ở; là khu vực có vai trò chiến lược, quan trọng về giao thông vận tải, kết nối giữa tỉnh Hòa Bình và vùng Thủ đô Hà Nội; phát triển cân bằng của công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất, dịch vụ du lịch, văn hóa xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ yêu cầu nhiều nội dung nghiên cứu quy hoạch, trong đó tập trung thu thập tài liệu, số liệu và rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị; phân tích, đánh giá bối cảnh và hiện trạng phát triển đô thị; phân tích, đánh giá bối cảnh, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển; đề xuất định hướng phát triển không gian đô thị; định hướng phát triển các khu vực dân cư nông thôn; tổ chức các khu chức năng đô thị và quy hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội; thiết kế đô thị; định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và cải thiện đời sống dân cư đô thị, đảm bảo kết nối nông thôn đô thị, tạo lập môi trường cảnh quan đô thị Lương Sơn xanh, sạch, an toàn và giàu bản sắc văn hóa; đề xuất các danh mục quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên, nguồn lực thực hiện và phương án huy động vốn triển khai quy hoạch.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá đơn vị tư vấn đã thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Lương Sơn tổ chức rà soát các chỉ tiêu, dự báo về dân số, đất đai; đánh giá cụ thể hiện trạng đô thị Lương Sơn để làm cơ sở định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới; chú trọng khai thác các tiềm năng của Lương Sơn; lưu ý quy hoạch khu công nghiệp cần xa các khu du lịch, khu dân cư; làm rõ hơn tính chất đô thị, việc áp dụng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; chú trọng đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển đô thị và nông thôn; lưu ý kết nối vùng; sớm hoàn thiện và hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Hòa Bình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)