Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045

Thứ ba, 12/03/2024 17:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/3/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn nêu sự cần thiết lập Quy hoạch chung đô thị Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045, đồng thời cho biết, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa (36 xã và 1 thị trấn), phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Thành phố Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa; phía Nam giáp Thành phố Thanh Hóa và Thành phố Sầm Sơn; phía Bắc giáp huyện Hậu Lộc. Dân số trong khu vực lập quy hoạch là hơn 236 nghìn người (năm 2022).

Quy hoạch đô thị Hoằng Hóa với tính chất là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về công nghiệp và dịch vụ du lịch; đô thị phát triển đa ngành, trong đó trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch gắn với kinh tế biển; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới theo hướng hiện đại, phát triển tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển đô thị, nhà ở... nhằm hỗ trợ và giảm áp lực về hạ tầng cho Thành phố Thanh Hoá, hướng tới đô thị thông minh, sinh thái, phát triển bền vững, thích nghi với các biến động của tự nhiên; là đô thị cửa ngõ phía Bắc của vùng đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hoá bao gồm thành phố Thanh Hoá - Thành phố Sầm Sơn - Hoằng Hoá - Quảng Xương, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Nhiệm vụ yêu cầu phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế xã hội, dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường đô thị; nêu bật các tiềm năng, lợi thế của Hoằng Hóa so với các huyện trong vùng; đánh giá hiện trạng về tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch; tổng hợp và lựa chọn quỹ đất xây dựng đô thị, trên cơ sở các tiêu chí xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng.

Về định hướng phát triển không gian đô thị, Nhiệm vụ yêu cầu xác định tiềm năng, động lực hình thành và phát triển đô thị Hoằng Hóa; xác định tính chất, quy mô dân số, lao động và quy mô đất đai xây dựng đô thị; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu cho các giai đoạn phát triển đô thị; xác định các mối liên kết tương hỗ về không gian giữa đô thị Hoằng Hóa với hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa, các đô thị lớn trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ, đặc biệt là mối quan hệ không gian giữa khu vực và các đô thị lân cận; định hướng các giai đoạn nâng cấp toàn huyện lên đô thị loại IV trước năm 2025, tiến tới thành lập thị xã Hoằng Hóa trước năm 2030; xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, nguyên tắc phát triển đối với các khu chức năng; khả năng dung nạp, ngưỡng phát triển về dân số và nguyên tắc kiểm soát phát triển; xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng; các khu chuyển đổi chức năng; khu hiện có hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo; khu vực cần bảo tồn, tôn tạo; các khu dự trữ phát triển; xác định hệ thống trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, thể dục thể thao, công viên đô thị; trung tâm chuyên ngành cấp đô thị; xác định rõ giải pháp cho khu đô thị hiện hữu.

Bên cạnh định hướng phát triển không gian đô thị, Nhiệm vụ cũng đề ra các yêu cầu định hướng về hạ tầng kỹ thuật; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội; yêu cầu về thiết kế đô thị; đánh giá tác động môi trường; bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di sản, di tích; các chỉ tiêu về dân số, đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương thống nhất với sự cần thiết lập quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hoằng Hóa rà soát, bổ sung mục tiêu của Đề án, trong đó chú trọng việc hiện thực hóa các chủ trương, kế hoạch, quy hoạch phát triển hệ thống đô thị quốc gia và của tỉnh Thanh Hóa; cập nhật bổ sung thông tin, số liệu mới nhất; cần quan tâm, làm nổi bật giá trị không gian mặt nước trên địa bàn huyện; nghiên cứu rõ hơn giá trị văn hóa, truyền thống của Hoằng Hóa; chú trọng nhiều hơn đến phát triển du lịch; xác định rõ khu vực nội thị, ngoại thị của đô thị Hoằng Hóa; chú trọng phát triển hệ thống giao thông liên kết vùng, đặc biệt là với Thành phố Thanh Hóa; tích hợp phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai vào nội dung quy hoạch.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông của đô thị Hoằng Hóa cũng như sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng, đầu tư, phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Hoằng Hóa.

Sau khi tổng hợp những ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị đơn vị tư vấn, UBND huyện Hoằng Hóa tiếp thu đầy đủ, trong đó tập trung rà soát, bổ sung cơ sở pháp lý liên quan đến quy hoạch; lưu ý đánh giá kỹ hiện trạng phát triển đô thị và điều kiện đô thị hóa của đô thị Hoằng Hóa; làm rõ hơn tính chất đô thị, từ đó đưa ra định hướng về quy hoạch, sử dụng đất đai; chú trọng xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư, nguồn lực thực hiện; quan tâm phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng; chú trọng đảm bảo an ninh quốc phòng; sớm hoàn chỉnh hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Thanh Hóa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)