Bộ Xây dựng tổ chức lấy ý kiến đối với Đề án Phân loại đô thị Nam Định và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc Thành phố Nam Định

Thứ ba, 12/03/2024 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Đề án Phân loại đô thị Nam Định và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc Thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính). Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị

Thành phố Nam Định hiện là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của tỉnh Nam Định; đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học, đào tạo, y tế, dịch vụ du lịch của vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng, là đô thị có các giá trị văn hoá, lịch sử nổi trội và khu vực có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Nam Định đã quyết tâm, đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố hình thành rõ nét một số chức năng Trung tâm vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng. Đến nay, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và xây dựng phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị.

Tuy nhiên, Thành phố Nam Định cũng đang bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: quy mô diện tích thành phố nhỏ, hẹp so với các đơn vị hành chính khác trong tỉnh: 46,4 km2; mật độ dân cư đông dẫn đến công tác quản lý hành chính, dân cư xuất hiện nhiều bất cập. Do đó, nhu cầu mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính thành phố đã trở thành một nhu cầu nội tại, phù hợp quy luật, nhất là trong bối cảnh thành phố đang phấn đấu trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Nam Đồng bằng Sông Hồng.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương nhất trí với sự cần thiết xây dựng Đề án Phân loại đô thị đối với Thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng) và ủng hộ việc sắp sếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong đó có việc sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào Thành phố Nam Định. Tuy nhiên, tỉnh Nam Định cần chú trọng đầu tư, phát triển đô thị đồng bộ, đảm bảo giai đoạn 2026-2030 đưa Thành Phố Nam Định trở lại là đô thị loại I; chú trọng công tác sắp xếp bộ máy nhân sự sau sắp xếp đơn vị hành chính; quan tâm xây dựng các kế hoạch về công tác an ninh quốc phòng; tập trung giữ vững những nội dung đã đạt tiêu chí đô thị loại I; đầu tư nhiều hơn cho phát triển cơ sở hạ tầng đô thị ở những khu vực ngoại thị; quan tâm phát triển cây xanh đô thị ở những phân khu.


Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của đô thị Nam Định và sự cần thiết mở rộng Thành phố Nam Định, đồng thời đánh giá việc tổ chức rà soát, phân loại đô thị Nam Định trong giai đoạn hiện nay là rất phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh, hướng đến tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của Hội đồng, trong đó chú trọng rà soát, đảm bảo sự chính xác của các thông tin, số liệu trong Đề án vào Báo cáo; rà soát, làm rõ hơn các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính dự kiến thuộc Thành phố Nam Định mở rộng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo làm tốt đề án; làm rõ hơn, động lực, tiềm năng phát triển đô thị Nam Định mở rộng; rà soát quy hoạch Thành phố Nam Định; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cho Thành phố Nam Định, đảm bảo sớm khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt và nâng cao chất lượng các nội dung đã đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đưa Thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I và năm 2030; chú trọng công tác bảo đảm an ninh quốc phòng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)