Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ tư, 28/02/2024 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/2/2024, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 2 cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 416 điểm cầu, với 18.319 đảng viên tham dự.


Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao).


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tham dự hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, giới thiệu cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam", TS. Phạm Lan Dung cho biết, cuốn sách gồm hơn 800 trang với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại, là minh chứng cho thấy bước trưởng thành, phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Giới thiệu nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi và 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các địa phương trên cả nước.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Xây dựng

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tổ chức, đối với nhân dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng bộ trực thuộc tiếp tục lan tỏa, thấm sâu nội dung 2 cuốn sách này và biến nhận thức thành hành động cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)