Nghiệm thu đề tài do Hội Bê tông Việt Nam thực hiện

Thứ hai, 11/12/2023 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/12/2023,  Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế thành phần bê tông cốt liệu nhẹ kết cấu”, do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Bê tông Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện đề tài, PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu cho biết, trong nghiên cứu này, bê tông cốt liệu nhẹ kết cấu được hiểu là loại bê tông sử dụng cốt liệu nhẹ có cường độ đặc trưng không nhỏ hơn 17,2MPa và khối lượng thể tích khô không vượt quá 2.000 kg/m3.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tính toán và lựa chọn thành phần bê tông cốt liệu nhẹ dùng cho kết cấu chịu lực, cường độ đặc trưng đến 40MPa, hỗn hợp bê tông có tính công tác thông thường. Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tích cực tham khảo tài liệu quốc tế, trong đó có Tiêu chuẩn ACI 211.2, kế thừa kết quả nghiên cứu của một số đề tài đã được Hội Bê tông Việt Nam thực hiện, đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm, phương pháp chuyên gia.

Về dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật, PGS.TS Nguyễn Duy Hiếu cho biết: Chỉ dẫn nhằm cung cấp các phương pháp áp dụng chung để lựa chọn và điều chỉnh tỷ lệ hỗn hợp cho bê tông nhẹ kết cấu. Các phương pháp này có thể áp dụng cho bê tông nhẹ mà cốt liệu nhỏ là hỗn hợp của cát nhẹ và cát thường. Phạm vi áp dụng của Chỉ dẫn được giới hạn đối với bê tông cốt liệu nhẹ vô cơ dùng cho kết cấu chịu lực; bê tông cốt liệu nhẹ trong đó một phần cốt liệu nhẹ (vô cơ) được thay thế bằng cốt liệu thường. Khi sử dụng cốt liệu nhỏ thường (cát thường), cốt liệu đó phải phù hợp với các yêu cầu theo TCVN 7570. Việc sử dụng phụ gia pozzolanic và phụ gia hóa học nói chung không phải là nội dung đề cập trong Chỉ dẫn, tuy nhiên vẫn được đề cập đến trong một số ví dụ áp dụng.

Tại cuộc họp, các chuyên gia Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện đề tài, đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu đã có nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo đề cương được duyệt, hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Đề tài đã tổng quan được bức tranh tương đối toàn diện về bê tông cốt liệu nhẹ kết cấu và phương pháp thiết kế thành phần, phân tích cơ sở khoa học về vật liệu nhẹ và công nghệ liên quan đến bê tông cốt liệu nhẹ kết cấu cũng như nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá kỹ thuật của cốt liệu nhẹ và vật liệu khác dùng để chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ kết cấu tại Việt Nam; xây dựng được dự thảo Chỉ dẫn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của tiên tiến của Hoa Kỳ, có bổ sung, điểu chỉnh đảm bảo phù hợp  với điều kiện Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng góp ý cần biên tập Báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích hơn; xem xét bổ sung thông tin tổng quan sự phát triển thiết kế cấp phối của bê tông nhẹ; bổ sung biểu đồ tốc độ hút nước của cốt liệu; làm rõ hơn phạm vi nghiên cứu của đề tài, phạm vi áp dụng của Chỉ dẫn; xem xét điều chỉnh tên Chỉ dẫn thành “Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông cốt liệu nhẹ kết cấu”.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng và bổ sung một số ý kiến giúp nhóm nghiên cứu nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm đề tài; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và Chỉ dẫn kỹ thuật và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)