Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Thứ năm, 02/11/2023 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/11/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng 7 tiêu chuẩn quốc gia về kết cấu thép cho các đối tượng chuyên dụng theo định hướng mới”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết đã nghiên cứu xây dựng các phần dự thảo và thuyết minh 7 tiêu chuẩn quốc gia về kết cấu thép cho các đối tượng chuyên dụng, bao gồm: Thiết kế kết cấu thép - Tháp và trụ; Thiết kế kết cấu thép - Ống khói; Thiết kế kết cấu thép - Phần 4-1: Si lô; Thiết kế kết cấu thép - Phần 4-2: Bể chứa; Thiết kế kết cấu thép - Phần 4-3: Đường ống; Thiết kế kết cấu thép - Phần 5: Cọc; Thiết kế kết cấu thép - Kết cấu đỡ cần trục”.

Các tiêu chuẩn này được biên soạn dựa theo các phần tương ứng của tiêu chuẩn châu Âu EN 1993, bản tiếng Anh. Nhóm đã nghiên cứu, chuyển dịch tiêu chuẩn EN 1993 sang tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng như quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu để phù hợp với thông lệ quốc tế và tránh nhầm lẫn khi triển khai áp dụng. Những thay đổi, các lựa chọn và các quy định của Việt Nam sẽ đưa vào phần Phụ lục quốc gia của Việt Nam.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu theo đề cương Nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu lựa chọn bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của châu Âu EN 1993 để chuyển dịch và áp dụng cho Việt Nam là hoàn toàn hợp lý, vì đây là một trong những bộ tiêu chuẩn tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng các quy định hiện hành; dự thảo các tiêu chuẩn bám sát các bản gốc tiếng Anh. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng các dự thảo tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu cần rà soát, thống nhất cách sử dụng thuật ngữ chuyên ngành trong các dự thảo tiêu chuẩn; chú ý Việt hóa trong quá trình chuyển dịch. Bên cạnh đó, một số nội dung tính toán các thông số kỹ thuật cũng được các chuyên gia góp ý giúp nhóm nghiên cứu chỉnh sửa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)