Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14

Thứ tư, 25/10/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/10/2023, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng). Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng;  Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.


Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Bộ Xây dựng, đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy Bộ Xây dựng tích cực phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Bộ, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Xây dựng ban hành 123 văn bản, 5 chương trình, 6 kế hoạch, 22 quyết định; tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng theo Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW. Ban Thường vụ đã ban hành Quyết định và tổ chức hội nghị chuyển giao 6 tổ chức đảng và 478 đảng viên khối doanh nghiệp tư vấn về trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương.

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 4/11/2019 của Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2023; hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đảm bảo tiến độ và thời gian quy định.

Xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quyết định kết nạp 65 đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức cho 57 đảng viên dự bị của các tổ chức đảng trực thuộc; xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên; làm thủ tục cấp thẻ mới cho 58 đảng viên; đổi thẻ hỏng cho 18 đảng viên; làm thủ tục tiếp nhận 36 đảng viên đến sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng cho 83 đảng viên.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về chủ đề công tác năm 2023 “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”, Đảng ủy Bộ Xây dựng chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Bộ tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và tổ chức có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; ban hành Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Bộ Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” trong Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được qua 9 tháng đầu năm, trong 3 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ Bộ Xây dựng Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu; tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định và lộ trình; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tiến hành phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và của Ban Cán sự đảng; tiếp tục phối hợp với các đảng bộ, chi bộ tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong Đảng bộ; hướng dẫn và tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ; tiếp tục nhập liệu dữ liệu đảng viên tại Đảng bộ Bộ; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo quy định.

Tại hội nghị, lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng đã báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị cũng như các nhiệm vụ trong công tác đảng, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng đảng và thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị.


Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung Nguyễn Đức Minh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh đánh giá cao những kết quả tích cực của Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức thành công nhiều hội nghị chuyên đề bằng cả hình thức trực tiếp, trực tuyến và gửi văn bản đến các đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc; triển khai đồng bộ công tác xây dựng, phát triển đảng với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác; chỉ đạo hiệu quả Đoàn Thanh niên và Công đoàn Cơ quan Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ các địa phương nghèo với những kết quả cụ thể.

Nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đề ra, đồng chí Nguyễn Đức Minh lưu ý Đảng ủy Bộ Xây dựng chú trọng hơn nữa đến hoạt động cập nhật và phổ biến các Nghị quyết, quy chế mới của Đảng, quan tâm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên và các tổ chức đảng trực thuộc.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cảm ơn đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã tham dự và có những ý kiến ghi nhận, động viên và định hướng hoạt động của Đảng ủy Bộ Xây dựng trong 3 tháng cuối năm 2023.


Quang cảnh hội nghị

Để đảm bảo triển khai và hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo lãnh đạo cấp ủy các cấp thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; đẩy mạnh chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ những giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Bộ và của ngành; chú trọng các công tác phổ biến, quán triệt chính sách pháp luật; gương mẫu, loại bỏ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh khi giải quyết, thực thi công vụ; thực hiện tốt công tác bàn giao các đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng, sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên; thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2023 trong 3 tháng cuối năm.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)