Họp Ban chỉ đạo dự án Tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý nhà nước đối với dự án xây dựng

Thứ sáu, 29/09/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/9/2023, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý nhà nước đối với dự án xây dựng. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bùi Hồng Minh; Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Takanobu Shinoda và các bên liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) báo cáo tiến độ thực hiện Dự án tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng (Dự án SMTC) từ công tác tổ chức, ma trận thiết kế; tiến trình và kế hoạch thực hiện các đầu ra 1-5; kế hoạch khảo sát thực tế thí điểm; tóm tắt về khảo sát thực tế thí điểm. Các bên tham gia Dự án cũng cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh cảm ơn sự tham gia tích cực của các chuyên gia tư vấn Nhật Bản trong việc triển khai Dự án SMTC, đồng thời đánh giá Dự án góp phần quan trọng giúp hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng và giúp các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các chương trình đào tạo liên quan bám sát các nội dung thuộc vai trò, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo Thứ trưởng Bùi Hồng Minh, hiện nay ở Việt Nam đã, đang xuất hiện các dự án đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng quốc gia, từ hệ thống đường cao tốc, đường nhánh, hệ thống cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cầu, cảng biển, sắp tới là đường sắt. Thực tế này đòi hỏi công tác quản lý đầu tư xây dựng toàn diện chặt chẽ hơn; cần có hướng dẫn trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, giúp nâng cao năng lực của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư và các chủ thể tham gia dự án.

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh yêu cầu kết quả Dự án cần đưa ra được các phương pháp chuẩn, rõ ràng để các chủ thể liên quan dễ nắm bắt, thực hiện và tuân thủ, qua đó giúp công tác kiểm tra, đánh giá thuận lợi và chính xác. Trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Xây dựng đẩy mạnh đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Takanobu Shinoda cho biết, trong quá trình thực hiện Dự án, các chuyên gia Nhật Bản sẽ tập trung nghiên cứu, đưa ra những khuyến nghị, phương pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa JICA và Bộ Xây dựng nói riêng, giữa Chính phủ 2 nước Nhật Bản - Việt Nam nói chung.

Theo Cục Kinh tế xây dựng, Dự án SMTC được triển khai từ tháng 11/2019, sử dụng viện trợ không hoàn lại của JICA. Khu vực thực hiện dự án là toàn lãnh thổ Việt Nam. Công tác khảo sát thực tế thí điểm sẽ được thực hiện tại Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình và các khu vực lân cận.

Dự án có mục tiêu tổng thể nhằm cải thiện hệ thống dự toán chi phí của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn công ở Việt Nam. Mục đích của Dự án là tăng cường năng lực của Bộ Xây dựng trong việc cải thiện hệ thống dự toán chi phí các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn công.

Đầu ra của Dự án bao gồm: tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về xác định định mức chi phí trực tiếp đối với vật liệu, nhân công và máy thi công; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về xác định đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng để cải thiện công tác lập dự toán chi phí gián tiếp; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về xác định định mức khảo sát, thiết kế, giám sát thi công; tăng cường năng lực của Cục Kinh tế xây dựng về cải thiện hệ thống và quy trình lập dự toán dự án đầu tư xây dựng.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)