Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045

Thứ sáu, 02/06/2023 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/6/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng; lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai. Được sự ủy quyền của Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc chủ trì hội nghị.


Vụ trưởng Trần Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai giữ nguyên theo Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 23/11/2018, với tổng diện tích khoảng 15.929,8ha; dân số khoảng 65.000 người (năm 2022).

Ranh giới nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch được xác định như sau: phía Bắc giáp huyện Hà Khẩu, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; phía Đông giáp huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; phía Nam giáp thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Mường Khương, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; phía Tây giáp huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Lào Cai; phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh tế xã hội đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của một khu kinh tế năng động, phát triển bền vững góp phần nâng cao đời sống cư dân vùng biên giới tại Khu kinh tế; chú trọng bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, gắn với củng cố an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai còn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch xây dựng vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030 và Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu về nội dung chính lập điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở rà soát, kế thừa các nội dung còn phù hợp của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế của khẩu Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 23/11/2018; phân tích đánh giá các định hướng chiến lược của quốc gia, vùng Trung du, miền núi phía Bắc và tỉnh Lào Cai; khai thác phát triển tối ưu các quỹ đất, tiềm năng, lợi thế phát triển từng khu vực Khu kinh tế; đề xuất các khu chức năng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hợp lý cho Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

Nhiệm vụ cũng yêu cầu đồ án quy hoạch cần làm rõ việc tổ chức không gian tổng thể và từng khu chức năng (được điều chỉnh nếu có) trên cơ sở phân vùng phát triển của Khu kinh tế đã được xác lập tại Quyết định số 1627/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá tổng hợp hiện trạng, nhận diện các vấn đề tồn tại về khai thác, sử dụng đất, lựa chọn quỹ đất phát triển; đề xuất các vấn đề cần giải quyết và những nội dung quy hoạch năm 2018 cần điều chỉnh; xác định các thế mạnh cần khai thác làm cơ sở hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; xác định động lực chính của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai gắn với sự phát triển của tỉnh Lào Cai; xác định hướng phát triển kinh tế của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, ưu tiên việc phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch và đô thị.

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng đều nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045, nhằm tạo ra những động lực mới thúc đẩy phát triển Khu kinh tế nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.

Để nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, Hội đồng góp ý để đơn vị tư vấn phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai rà soát, bổ sung một số căn cứ pháp lý liên quan và các mục tiêu điều chỉnh quy hoạch; đánh giá những tác động môi trường của việc điều chỉnh quy hoạch, trong đó chú ý xác định những khu vực cần bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm; bảo vệ môi trường; chú trọng rà soát, đánh giá hiện trạng và dự báo về sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong quá trình lập quy hoạch.

Kết luận hội nghị, Vụ trưởng Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ, đặc biệt tập trung nghiên cứu, làm rõ hơn lý do, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch; đánh giá đầy đủ những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện quy hoạch năm 2018; đảm bảo sự phát triển cân bằng giữa Khu kinh tế với khu vực lân cận, gắn kết Khu kinh tế với khu vực hậu phương.

Vụ trưởng Trần Thu Hằng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai chỉ đạo đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh và hồ sơ Nhiệm vụ, để UBND tỉnh Lào Cai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)