Nghiệm thu đề tài do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện

Thứ năm, 13/04/2023 15:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/4/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Tải trọng và tác động theo định hướng mới”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đỗ Văn Mạnh cho biết: thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng” (Quyết định 198/2018/QĐ-TTg ngày 09/2/2018), Bộ Xây dựng đã hoàn thành định hướng biên soạn hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2030 của ngành Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Trong đó, tiêu chuẩn Tải trọng và tác động là một trong những tiêu chuẩn cốt lõi cần được biên soạn sớm để đồng bộ, thống nhất trong nhóm tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu và nền móng theo các trạng thái giới hạn của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, với các hệ số an toàn riêng phù hợp điều kiện Việt Nam, đồng thời đảm bảo phù hợp với các phần mềm tính toán hiện đại, tiến tới ứng dụng các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, nghiên cứu tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan đến nội dung nghiên cứu; rà soát, tham khảo phụ lục quốc gia của một số nước đang sử dụng hệ tiêu chuẩn Eurocodes để đánh giá, so sánh kết hợp với nghiên cứu điều kiện thực tiễn ở Việt Nam và tổng hợp ý kiến các chuyên gia. Từ đó, nhóm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài bao gồm: Bộ dữ liệu cơ sở khoa học và thông số kỹ thuật gồm tài liệu cơ sở và hướng dẫn thiết kế theo TCVN XXX 1990 (bằng tiếng Việt) và các tài liệu khác liên quan đến Eurocode (EN 1990); 8 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN XXX 1991, bao gồm: TCVN XXX 1991-1-1 Tác động lên kết cấu - Phần 1-1: Tác động chung - Trọng lượng thể tích, trọng lượng bản thân và hoạt tải cho công trình; TCVN XXX 1991-1-2 Tác động lên kết cấu - Phần 1-2: Tác động chung - Các tác động lên kết cấu khi tiếp xúc với lửa; TCVN XXX 1991-1-4 Tác động lên kết cấu - Phần 1-4: Tác động chung - Tác động của gió; TCVN XXX 1991-1-5 Tác động lên kết cấu - Phần 1-5: Tác động chung - Tác động của nhiệt; TCVN XXX 1991-1-6 Tác động lên kết cấu - Phần 1-6: Tác động chung - Tác động trong quá trình thi công; TCVN XXX 1991-1-7 Tác động lên kết cấu - Phần 1-7: Tác động chung - Tác động bất thường; TCVN XXX 1991-3 Tác động lên kết cấu - Phần 3: Tác động do cầu trục và máy móc; TCVN XXX 1991-4 Tác động lên kết cấu - Phần 4: Si lô và bể chứa.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và ủy viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện đề tài, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu theo đề cương đã được duyệt. Theo Hội đồng, hồ sơ nghiệm thu tuân thủ đúng quy định hiện hành; Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của đề tài đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số thiếu sót cần được rà soát, chỉnh sửa để nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến góp ý và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)