Nghiệm thu Nhiệm vụ về điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Thứ sáu, 13/01/2023 10:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy định về hình thức sử dụng đất trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết Nhiệm vụ nhằm phân tích, đánh giá các quy định pháp luật, bao gồm quy định về các hình thức sử dụng đất trong lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; xây dựng báo cáo đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức sử dụng đất khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Phạm vi nghiên cứu của Nhiệm vụ là khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại một số thành phố lớn ở 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm: điều tra, khảo sát; phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với một số cán bộ thực hiện quản lý lĩnh vực nhà ở tại một số địa phương như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Từ các kết quả thu được, nhóm đã hoàn thành Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ, trong đó tổng quan về tình hình phát triển nhà ở thương mại; hệ thống hóa các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và đánh giá tình hình thực hiện pháp luật; đánh giá thuận lợi, tồn tại hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao.

Hội đồng nhận xét, hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành; kết quả của Nhiệm vụ là tài liệu có chất lượng cho các cơ quan nhà nước tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tham gia phát triển nhà ở thương mại. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần biên tập Báo cáo tổng kết hợp lý hơn, xem xét tách các kinh nghiệm quốc tế thành một phần riêng; làm nổi bật hơn nữa các kết quả điều tra, khảo sát.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm của Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)