Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng”

Thứ tư, 11/01/2023 18:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Đàm Đức Biên - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Hoàng Xuân Hiệp cho biết, hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng rất đa dạng, gồm nhiều công việc có tính chất khác nhau, đặc thù theo từng lĩnh vực chuyên môn. Để xác định quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, quy định tương đối đầy đủ định mức chi phí để thực hiện các loại công việc tư vấn trong hoạt động xây dựng. Mặc dù vậy, vẫn còn có các công việc tư vấn đầu tư xây dựng có tính chất đặc thù mà việc xác định chi phí bằng định mức chưa phù hợp (công việc tư vấn có yêu cầu kỹ thuật khác biệt hoặc quy mô chi phí của dự án, công trình, gói thầu lớn hơn quy mô chi phí được ban hành định mức...) và các công việc tư vấn xây dựng chưa được ban hành định mức theo hướng dẫn phải lập dự toán để xác định chi phí tư vấn.

Bên cạnh đó, Thông tư số 11/2021/TT-BXD quy định dự toán chi phí tư vấn xây dựng cơ bản được xác định khá rõ. Riêng đối với chi phí quản lý, thực tiễn cho thấy mức chi phí quản lý được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) như hiện nay còn thấp, không đủ chi phí hoạt động của doanh nghiệp; nội dung chi phí quản lý cũng chưa tiếp cận với các quy định, hướng dẫn của quốc tế. Do đó, việc thực hiện đề tài là rất cần thiết.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đề tài tập trung vào các nội dung liên quan tới chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của các công việc có yêu cầu lập dự toán chi phí, áp dụng đối với trường hợp thuê tư vấn trong nước. Các công việc tư vấn đầu tư xây dựng được nghiên cứu gồm: tư vấn quản lý dự án; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế xây dựng; giám sát thi công; thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và một số công việc tư vấn xây dựng khác (nhưng không bao gồm các công việc tư vấn xây dựng như: khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; kiểm định, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng).

Kết thúc quá trình thực hiện, đề tài kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục số 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD, trong đó có điều chỉnh nội dung chi phí quản lý, mức chi phí quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; giao Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục nghiên cứu về định mức hao phí chuyên gia tư vấn đối với các loại công việc tư vấn xây dựng làm cơ sở xác định dự toán chi phí tư vấn và nghiên cứu, đánh giá về khoản chi phí thu nhập chịu thuế tính trước trong dự toán chi phí xây dựng nói chung và dự toán chi phí tư vấn xây dựng nói riêng.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết thực hiện đề tài, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao; hoàn thành đề tài theo đúng thời hạn hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ; báo cáo tổng kết có thông tin, số liệu phong phú, độ tin cậy cao. Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần bổ sung danh mục tài liệu tham khảo; rà soát, cân nhắc đưa ra mức chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp hơn với thực tiễn.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)