Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở theo tiêu chí công trình xanh

Thứ tư, 11/01/2023 17:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở theo tiêu chí công trình xanh”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Trương Thị Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng Trương Thị Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Báo cáo với Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Tạ Ngọc Bình cho biết mục tiêu của đề tài nhằm hoàn thiện hệ thống suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công trình xanh, tiêu chí công trình xanh tại Việt Nam và tổng quan kinh nghiệm của một số quốc gia; tổng quan thực trạng phát triển và xác định tổng mức đầu tư và suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở cao tầng theo tiêu chí công trình xanh ở một số đô thị tại Việt Nam; nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở cao tầng theo tiêu chí công trình xanh.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tích cực tham khảo tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan, áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, lựa chọn hệ thống LOTUS để xác định suất vốn đầu tư công trình nhà ở theo tiêu chí công trình xanh vì hệ thống này có chung mục tiêu với các hệ thống xếp hạng công trình xanh quốc tế hiện hành và có tính khả thi cao.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đã hệ thống hóa, bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận về công trình xanh; tiêu chí công trình xanh, chứng nhận LOTUS, suất vốn đầu tư; lược khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo; tổng kết, đánh giá, phân tích thực trạng về suất vốn đầu tư xây dựng công trình đang được công bố tại Việt Nam, chỉ ra những tồn tại, bất cập của phương pháp xác định, trị số suất vốn đầu tư; xác định và định lượng được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chi phí về suất vốn đầu tư công trình nhà ở cao tầng theo tiêu chí công trình xanh; đồng thời đề xuất công bố suất vốn đầu tư công trình nhà ở cao tầng theo tiêu chí công trình xanh theo các chứng nhận LOTUS Bạc, Vàng, Bạch kim. Nhóm cũng kiến nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành tiêu chuẩn xây dựng đối với các công trình theo tiêu chí công trình xanh tại Việt Nam; mở rộng các nghiên cứu khoa học công nghệ về suất vốn đầu tư các công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp... theo tiêu chí công trình xanh.

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao; hoàn thành đề tài theo đúng thời hạn hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành.

Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần bổ sung một số công trình đạt được chứng nhận LOTUS để minh họa; cần bổ sung hướng dẫn cho các chủ đầu tư lựa chọn áp dụng loại chứng nhận công trình xanh khác (LEED hoặc EDGE...); cần có sự so sánh, đối chiếu, làm rõ hơn sự khác nhau giữa suất vốn đầu tư công trình nhà ở chung cư theo tiêu chí công trình xanh với suất vốn đầu tư nhà ở chung cư thông thường; nghiên cứu bổ sung kiến nghị Bộ Xây dựng đưa ra một số tiêu chí công trình xanh dưới dạng thông tư hoặc quy định mang tính bắt buộc áp dụng, nhằm tăng cường phát triển công trình xanh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trương Thị Thu Thanh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng theo quy định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)