Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện

Thứ năm, 05/01/2023 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 5/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án SNKT “Điều tra khảo sát giá xây dựng theo vùng năm 2020”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Kinh tế xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Toàn
cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Đặng Xuân Đạt cho biết: Dự án được thực hiện nhằm các mục tiêu: điều tra, khảo sát, cập nhật số liệu về giá vật liệu xây dựng, nhân công, máy và thiết bị thi công theo danh mục chủ yếu của một số phân vùng đề xuất; xác định thí điểm danh mục giá xây dựng tại một số vùng; đề xuất cơ chế áp dụng và quản lý giá xây dựng theo vùng; cập nhật, bổ sung số liệu thu thập được vào hệ thống cơ sở dữ liệu về giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công tại các vùng điều tra khảo sát (phục vụ xây dựng và quản lý chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư, đơn giá nhân công).

Theo nhóm nghiên cứu, hiện nay việc quản lý chi phí và hình thành giá xây dựng giữa các vùng trong cả nước nói chung, giữa các địa phương nói riêng trong cùng một vùng còn nhiều sự khác biệt, không chỉ đối với nguồn vốn tư nhân mà cả nguồn vốn nhà nước. Việc hình thành giá xây dựng vẫn còn bất cập, chưa thống nhất. Để thực hiện Dự án, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng giá vật liệu, nhân công, ca máy thi công tại 7 vùng (Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long), áp dụng các phương pháp khoa học như: điều tra qua phiếu; tổng hợp; phân tích; so sánh; phương pháp chuyên gia, phỏng vấn.

Từ kết quả khảo sát thực tế, nhóm đánh giá: giá thị trường vật liệu xây dựng, nhân công, máy và thiết bị thi công xây dựng tại các địa phương có sự chênh lệch rõ rệt. Nhóm cát xây dựng, đá xây dựng là nhóm vật liệu xây dựng chủ yếu có sự khác biệt nhất, chủ yếu do vị trí mỏ khai thác và nguồn cung cấp tại mỗi địa phương là khác nhau. Nhóm xi măng, thép xây dựng, các thương hiệu phổ biến nhất khi phân phối giữa các địa phương trong các vùng cũng có sự khác nhau đến từ các đại lý do nhiều yếu tố (điều kiện vận chuyển, chi phí đầu vào giữa các đại lý khác nhau)...

Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các sản phẩm bao gồm: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện; cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu giá thị trường một số vật tư, vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu; đề xuất danh mục giá xây dựng vùng công bố thí điểm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm cũng đưa ra những đề xuất phù hợp với thực tiễn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phù hợp định hướng đổi mới quản lý giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện, hoàn thành Dự án theo đúng thời hạn hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ, tuân thủ trình tự thủ tục, quy định hiện hành.

Hội đồng đánh giá, Báo cáo tổng kết đã tổng quan được các nội dung theo yêu cầu của đề cương đã phê duyệt; các mẫu phiếu điều tra được xây dựng phù hợp với nội dung nghiên cứu; các biểu đồ giá của chủng loại vật liệu, máy thi công được thể hiện cụ thể; số liệu khảo sát thực tế được thu thập rõ ràng, độ tin cậy cao. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần  biên tập Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Dự án đảm bảo chất lượng hơn; cần rà soát việc đánh số các bảng biểu; biên tập một số lỗi trình bày.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm của Dự án, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Dự án, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)