Nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện

Thứ tư, 11/05/2022 17:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/5/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Khảo sát tình hình áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ của một số bộ, ngành, địa phương tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đề xuất nghiên cứu thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, ngày 10/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ làm cơ sở để các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương bố trí cho thuê nhà ở công vụ, quản lý nhà ở công vụ đảm bảo hiệu quả. Qua nhiều năm thực hiện, Quyết định này đã tạo hành lang pháp lý giúp các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, bố trí cho thuê nhà ở công vụ, tạo điều kiện cho các cán bộ được điều động, luân chuyển từng bước ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Bên cạnh đó, việc thực hiện Quyết định này cũng xuất hiện một số vướng mắc, đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất với các quy định của pháp luật. Vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ là rất cần thiết.

Phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ là khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở công vụ của một số Bộ, ngành và địa phương ở miền Bắc (Hòa Bình, Tuyên Quang, Hải Phòng...), miền Trung (Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa...), miền Nam (Bình Dương, Long An...). Đối tượng của đề tài là khảo sát thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ của một số Bộ ngành và địa phương trong phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu được nhiều số liệu cụ thể: hiện nay cả nước có 75.751 căn, nhà (phòng) với tổng diện tích là 2.832.865m2. Trong đó, tổng quỹ nhà ở công vụ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là 19.851 căn tương ứng với 1.568.214m2. Quỹ nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng đang trực tiếp quản lý là 258 căn, tương ứng với 31.705m2; tổng quỹ nhà ở công vụ của các địa phương là 55.900 căn, tương ứng với 1.264.651m2.

Cùng với kết quả khảo sát thực tiễn, tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn liên quan và các chuyên gia, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá tình hình áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ theo Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, đồng thời đề xuất những giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định mới hướng đến mục tiêu: đảm bảo hoàn thiện, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan; bổ sung đầy đủ các loại hình nhà ở công vụ, định mức nhà ở công vụ; hoàn thiện nội dung liên quan tới chức danh, vị trí việc làm được bố trí cho thuê nhà ở công vụ; thống nhất nội dung liên quan tới chính sách tiêu chuẩn nhà ở công vụ của lực lượng vũ trang.

Nhóm nghiên cứu cho biết, đến thời điểm hiện tại, kết quả nghiên cứu của Nhiệm vụ đã được vận dụng, đưa vào Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022 và thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua.

Theo Hội đồng, trong khuôn khổ thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm nhiệm vụ theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ theo đúng trình tự thủ tục, quy định hiện hành; báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, có cơ sở tin cậy và tính thuyết phục cao. Nhóm nghiên cứu đã nêu lên được bức tranh tổng quan tình hình áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ của một số Bộ, ngành, địa phương, từ đó phân tích, đánh giá những tồn tại, bất cập, những điểm không còn phù hợp thực tiễn của Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, đồng thời đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung hợp lý.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành tổng kết những ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số góp ý liên quan đến nội dung báo cáo tổng kết Nhiệm vụ và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng theo quy định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)