Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

Thứ bẩy, 22/01/2022 18:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động năm 2021 và phát động thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2021, dù tình hình dịch, bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhưng Đoàn Bộ Xây dựng và các cơ sở đoàn đã chủ động, đổi mới trong triển khai các mặt công tác, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả có thể nhân rộng. Công tác giáo dục của Đoàn được phát huy hiệu quả, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh ứng dụng phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, có sức lan tỏa cao, tính định hướng, phản bác các luận điệu xuyên tạc.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng triển khai đồng bộ các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên gắn với giải quyết công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tăng hàm lượng tri thức trong hoạt động Đoàn. Các cấp bộ đoàn tăng cường, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đặc biệt đề xuất, triển khai các ý tưởng, hoạt động tham gia đẩy lùi dịch, bệnh Covid-19, tham gia cải cách hành chính và thực hành đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giải quyết công việc.

Ngoài ra, các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, nhiều hoạt động hay, cách làm sáng tạo được tổ chức. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị được các cấp bộ đoàn trong Khối quan tâm triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từng bước góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2021, 100% cơ sở đoàn trực thuộc Bộ triển khai cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có 180 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học do thanh niên hoặc do tổ chức Đoàn tham gia, đảm nhận; 35% được nghiệm thu và ứng dụng trong thực tiễn); 100% các cơ sở đoàn trực thuộc Bộ có ý tưởng sáng tạo tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực hiện phong trào “Ba trách nhiệm; xây dựng tham gia xây mới được 02 sân chơi cho thanh thiếu nhi; có 200 ý tưởng, sáng kiến được các cơ sở Đoàn đề xuất; 80% chi đoàn, chi đoàn cơ sở, đoàn cơ sở trong Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở đoàn không hoàn thành nhiệm vụ; 100% chi đoàn thực hiện sinh hoạt theo quy định; 100% cán bộ đoàn chủ chốt các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2022, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng và tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp, Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ đoàn các cấp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; Nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; Nâng cao vị thế, vai trò, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn các cấp; Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; Đổi mới phương thức triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên thích ứng với tình hình dịch bệnh; Đẩy mạnh việc triển khai phổ biến, thực hiện Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)