Nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế của Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Thứ năm, 13/05/2021 13:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/5/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành xử lý chất thải rắn, xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy”, do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 thực hiện. Ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Về lý do và sự cần thiết, ThS.Vũ Linh Huyền Trang - chủ nhiệm dự án cho biết: đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý chất thải rắn đã được quy định trong Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành theo Quyết định số 491/2018/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên cho đến nay, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đào tạo nghề xử lý chất thải rắn, do chưa có chương trình đào tạo, chưa có giáo trình đào tạo và các thiết bị đào tạo phù hợp. Vì vậy, việc điều tra đánh giá nhu cầu đào tạo, từ đó xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy chuyên ngành Xử lý chất thải rắn là rất cần thiết.

Để thực hiện dự án, nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp như thống kê, điều tra khảo sát, phân tích, tổng hợp, phỏng vấn chuyên gia để thực hiện các nội dung nghiên cứu, tập trung vào việc điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành Xử lý chất thải rắn tại một số cơ sở đào tạo, nhu cầu nhân lực chuyên ngành Xử lý chất thải rắn trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề tại một số công ty môi trường đô thị và tại một số doanh nghiệp đặc thù.

Sản phẩm của dự án bao gồm báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành Xử lý chất thải rắn tại một số cơ sở đào tạo; báo cáo đánh giá nhu cầu nhân lực chuyên ngành Xử lý chất thải rắn trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề tại một số doanh nghiệp đặc thù; chương trình đào tạo tổng quát chuyên ngành Xử lý chất thải rắn các trình độ nêu trên; danh mục các giáo trình giảng dạy và danh mục các thiết bị giảng dạy chuyên ngành Xử lý chất thải rắn các trình độ đã nêu.

 Nhận xét về kết quả dự án, hai ủy viên phản biện là PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến – Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) và TS.Trần Thanh Sơn – Trưởng khoa Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị (Đại học Kiến trúc Hà Nội) cùng các thành viên Hội đồng đánh giá: dự án được thực hiện nghiêm túc, công phu, hoàn thành mục tiêu đề ra, cơ bản đạt yêu cầu. Kết quả nghiên cứu của dự án có giá trị thực tiễn cao, làm cơ sở khoa học để đề xuất mở mã ngành mới chuyên ngành Xử lý chất thải rắn cho các trường đào tạo nghề. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng trao đổi với nhóm tác giả về một số hạn chế của dự án. Theo đó, dự án cần làm nổi bật sự cần thiết của nhiệm vụ nghiên cứu trong bối cảnh hiện nay ở nước ta; thời gian thực hiện dự án kéo dài làm mất tính thời sự, đặc biệt là các kết quả khảo sát rất dễ thiếu cập nhật. Báo cáo tổng hợp dự án cần bố cục lại thành chương, mục cho phù hợp và dễ theo dõi, cần bổ sung danh mục tài liệu tham khảo theo quy định…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong điều kiện hạn chế về kinh phí và đề nghị nhóm tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng để hoàn thiện dự án.

Dự án “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành xử lý chất thải rắn, xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy” đã được Hội đồng nghiệm thu, kết quả xếp loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)