Nghiệm thu các dự án sự nghiệp kinh tế của Viện Kiến trúc quốc gia

Thứ năm, 06/05/2021 11:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 5/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu hai dự án sự nghiệp kinh tế do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện, bao gồm “Thiết kế điển hình trụ sở làm việc Tòa án nhân dân các cấp - cấp tỉnh, thành phố Trung ương và cấp huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh và tương đương” và “Thiết kế điển hình hình trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội các cấp - cấp tỉnh, thành phố Trung ương và cấp huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh và tương đương”. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Hồ Chí Quang - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt các nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Quốc Hoàng cho biết: mục tiêu của thiết kế điển hình trụ sở làm việc Tòa án nhân dân và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cấp huyện nhằm công nghiệp hóa xây dựng, tiết kiệm thời gian, công sức thiết kế và nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư xây dựng, hạ giá thành sản phẩm; tạo điều kiện nâng cao trình độ kỹ thuật thiết kế, rút ngắn thời gian lập thiết kế và dự toán, giảm chi phí vật liệu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm cơ sở hướng dẫn thiết kế trụ sở làm việc Tòa án nhân dân và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cấp huyện, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, người lao động tại các công trình này.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, các nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học: khảo sát thực tế, thu thập các tài liệu có liên quan, so sánh, phân tích, đánh giá, tổng hợp ý kiến chuyên gia...Từ đó, các nhóm đề xuất những yêu cầu xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cấp huyện phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, bản sắc văn hóa địa phương, trên các phương diện như quy mô công trình, quy hoạch khu đất xây dựng, tổng thể công trình, hình thức kiến trúc, kết cấu, vật liệu.

Đối với mỗi loại công trình ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, các nhóm nghiên cứu đều đề xuất 6 mẫu thiết kế điển hình dựa trên cơ sở dây chuyền công năng và diện tích khu đất được quy hoạch. Trong quá trình hoàn thiện các mẫu này, các nhóm nghiên cứu có tham khảo, tiếp thu ý kiến góp ý của Tòa án nhân dân tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận những nỗ lực, công sức của các nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện 2 dự án.

Theo đánh giá của Hội đồng, các nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu theo đề cương được duyệt. Hồ sơ nghiệm thu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Báo cáo tổng kết và các sản phẩm dự án có bố cục rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, các nhóm nghiên cứu cần rà soát, biên tập lại nội dung 2 báo cáo tổng kết đảm bảo ngắn gọn, súc tích hơn, lược bỏ những nội dung trùng lặp, chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi đánh máy.

Mặt khác, trong quá trình xây dựng các mẫu thiết kế điển hình, các nhóm nghiên cứu cần xem xét áp dụng công nghệ 4.0, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời bổ sung khái toán công trình để các phương án thiết kế mang tính khả thi hơn.

Ngoài ra, đối với các mẫu thiết kế điển hình trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, cần cập nhật những công năng mới của trụ sở Tòa án, đặc biệt chú trọng tính uy nghiêm của Tòa án trong quá trình thiết kế.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Hồ Chí Quang đề nghị các nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm của hai dự án, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu hai dự án sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)