Nghiệm thu các Nhiệm vụ của Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

Thứ bẩy, 17/04/2021 10:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá nghiệm thu hai Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường do các nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày kết quả Nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá, xây dựng, hướng dẫn phương pháp tính toán lượng chất thải rắn phát sinh và phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo các công nghệ xử lý tại các đô thị”, GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái - Chủ nhiệm Nhiệm vụ cho biết: mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm hướng dẫn áp dụng QCVN 07:2016/BXD thông qua Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và tại cơ sở xử lý rác theo các công nghệ được áp dụng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, phân tích hệ thống văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu chất thải rắn sinh hoạt, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời áp dụng các phương pháp điều tra, khảo sát thực tế công tác phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt ở một số đô thị lớn.

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các sản phẩm của Nhiệm vụ theo yêu cầu, bao gồm báo cáo tổng kết thuyết minh về phương pháp phân tích chất thải rắn sinh hoạt; dự thảo hướng dẫn phân tích các thành phần lý hóa của chất thải rắn sinh hoạt theo các công nghệ xử lý.

Về Nhiệm vụ “Xây dựng Sổ tay hướng dẫn và tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật vệ sinh môi trường đô thị đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đô thị”, GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng - Chủ nhiệm Nhiệm vụ cho biết: hiện nay công tác vệ sinh môi trường đô thị ở Việt Nam, đặc biệt là các đô thị lớn còn gặp nhiều bất cập, thiếu hướng dẫn kỹ thuật về quy trình, kỹ năng nghiệp vụ từng loại công tác vệ sinh môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, một phần đội ngũ nhân lực về quản lý, công nhân kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị chưa qua đào tạo bài bản, ít được tập huấn nâng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, quy trình cũng như các yêu cầu cần thiết của công tác vệ sinh môi trường... Do đó, việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn và tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật vệ sinh môi trường đô thị đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đô thị là rất cần thiết.

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật đưa ra những chỉ dẫn kỹ thuật về quy trình, các yêu cầu kỹ thuật, các thao tác vận hành trang thiết bị, công nghệ cần thiết đối với công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thoát nước bề mặt, cống rãnh, tưới nước rửa đường... dành cho đối tượng là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân hoạt động trong các tổ chức, doanh nghiệp môi trường đô thị, các thành phần kinh tế. Sau khi hoàn thành các sản phẩm của Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 5 khóa tập huấn cho những đối tượng có nhu cầu và sẽ mở thêm các đợt tập huấn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực, tâm huyết của các nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các Nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Hội đồng, các nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo đề cương được duyệt; hồ sơ nghiệm thu đảm bảo theo đúng trình tự quy định; báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, đa dạng.

Bên cạnh những ưu điểm, Hội đồng cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế, thiếu sót và góp ý giúp các nhóm nghiên cứu tiếp thu, bổ sung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo tổng kết và sản phẩm của 2 Nhiệm vụ.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Công Thịnh đề nghị 2 nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu 2 Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường do các nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)