Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

Thứ tư, 07/04/2021 11:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 6/4/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Doãn Thị Vân cho biết: hiện nay trên thế giới đang diễn ra cách mạng công nghiệp 4.0, đó là sự kết hợp của công nghệ trong tất cả các lĩnh vực vật lý, công nghệ số, sinh học, trí tuệ nhân tạo... nhằm tạo ra những phương thức sản xuất hoàn toàn mới. Việt Nam cần chủ động học hỏi, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thời đại CMCN 4.0.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp xây dựng nói chung và tư vấn thiết kế nói riêng của Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trong việc ứng dụng công nghệ số (BIM, Computation Design, GIS). Trong đó, BIM tập trung giải quyết các vấn đề trong vòng đời của một dự án xây dựng, trong các khâu thiết kế, lập hồ sơ, quản lý, phối hợp, vận hành.

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2500/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Đây chính là khung pháp lý đầu tiên của Chính phủ Việt Nam cho các hoạt động nghiên cứu trên diện rộng và có chiều sâu.

Luật Kiến trúc được ban hành tháng 6/2019 có nhiều nội dung quy định liên quan đến nguyên tắc hoạt động kiến trúc gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ mới phù hợp với thực tiễn, hợp tác quốc tế về kiến trúc, bao gồm ứng dụng chuyển giao công nghệ và trao đổi thông tin, bồi dưỡng nguồn nhân lực về kiến trúc. Do vậy, việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, cụ thể là BIM trong thiết kế kiến trúc - xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại hòa nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế là rất cấp thiết và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng BIM vào thiết kế kiến trúc - xây dựng trong giai đoạn 2020 - 2025, đáp ứng nhu cầu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, hội nhập xu hướng phát triển kiến trúc quốc tế; đề xuất giải pháp quản lý, chính sách phát triển, ứng dụng BIM trong kiến trúc Việt Nam theo kịp các nước ASEAN và thế giới, hướng đến CMCN 4.0, góp phần thực hiện Quyết định 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tham khảo kinh nghiệm trong nước và quốc tế liên quan đến ứng dụng BIM trong thiết kế kiến trúc - xây dựng, đồng thời áp dụng các phương pháp điều tra, khảo sát thực địa, phân tích và tổng hợp, thực nghiệm, tổng hợp ý kiến chuyên gia...

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ.

Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các yêu cầu theo đề cương được duyệt. Báo cáo tổng kết và các sản phẩm cơ bản đạt chất lượng. Tuy nhiên, nhóm cần rà soát, bố cục lại nội dung báo cáo để đảm bảo hợp lý hơn; cần xem lại lộ trình ứng dụng BIM; cần đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể về giải pháp quản lý, chính sách phát triển, ứng dụng BIM trong thiết kế kiến trúc - xây dựng.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Lê Minh Long đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)