Năm 2020, kết quả hoạt động của Viện Vật liệu xây dựng là những con số ấn tượng

Thứ năm, 21/01/2021 14:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đó là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đối với Viện Vật liệu xây dựng trong Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức của Viện đã vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Năm 2020, Viện Vật liệu xây dựng về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch thực hiện các công việc đã đề ra và đã tuân thủ đầy đủ các nội dung được Bộ Xây dựng giao thực hiện trong Chương trình hành động của ngành Xây dựng năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ tại Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 20/01/2020.

Trong năm 2020, Viện Vật liệu xây dựng đã triển khai các công việc phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng như: Hoàn thành nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050. Kết quả nghiên cứu này đã góp phần quan trọng giúp Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chiến lược đầu tiên về VLXD của đất nước tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020. Đồng thời, Viện VLXD đã hoàn thành tốt vai trò Trưởng ban kỹ thuật tiêu chuẩn, quy chuẩn về vật liệu và cơ khí xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao; tổ chức họp Ban kỹ thuật thường xuyên và tích cực tham gia nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn lĩnh vực vật liệu xây dựng và cơ khí xây dựng, góp phần quan trọng triển khai hiệu quả Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Viện VLXD cũng đã thực hiện tốt vai trò đại diện của Tổ công tác về VLXD của Việt Nam (được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân công) tham gia hoạt động tiêu chuẩn hóa của ASEAN, hoàn thành đàm phán thống nhất dự thảo nội dung Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau MRA về VLXD của các nước ASEAN trong năm 2020.

Năm 2020, khối lượng công việc của Viện bao gồm hai nhóm chủ yếu là hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ đã đảm bảo đầy đủ cho toàn bộ cán bộ viên chức và người lao động. Tổng doanh thu toàn bộ hoạt động của Viện trong năm 2020 đạt 117,9 tỷ đồng, tăng 2,7 tỷ đồng so với tổng doanh thu năm 2019 (115,2 tỷ đồng). Ngoài ra, Viện còn sở hữu 51% cổ phần công ty CP VLXD tính năng cao HIMAT với doanh thu đạt 11,81 tỷ đồng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện tăng cả về số lượng và quy mô các nhiệm vụ so với năm 2019 với 03 đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sử dụng tro bay thay thế đất sét trong sản xuất clanke xi măng”, “Nghiên cứu công nghệ tái chế polyurethane phế thải làm vật liệu cách nhiệt” và “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông nhẹ cường độ cao trên cơ sở hạt vi cầu từ tro bay và phụ gia nano cho công trình dân dụng và công nghiệp”.

Viện đã và đang triển khai thực hiện 52 nhiệm vụ khoa học công nghệ vốn ngân sách. Trong đó, nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2020 là 21 nhiệm vụ, giao mới năm 2020 là 31 nhiệm vụ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Viện cũng tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học thuộc vốn doanh nghiệp. Trong đó, Viện đã thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu KHCN trọng điểm như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in 3D trong chế tạo VLXD tính năng cao; nghiên cứu tái chế, sử dụng bùn đỏ, bùn thải nạo vét lòng sông, tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện và nhà máy luyện gang thép, tro xỉ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm VLXD; nghiên cứu chế tạo xi măng siêu ít clanhke; nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất VLXD…

Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ của Viện như: Công tác phân tích kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng; tư vấn dự án, thiết kế, thiết bị sản xuất VLXD; công tác dịch vụ kỹ thuật, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất đều đạt những kết quả tốt. Năm 2020, Viện VLXD tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng VLXD cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào, đồng thời Viện đã thực hiện thí nghiệm hiện trường chất lượng toàn bộ khối lượng bê tông siêu tính năng UHPC tại dự án sửa chữa cầu Thăng Long, góp phần quan trọng việc kiểm soát chất lượng các công trình có ý nghĩa kinh tế xã hội và chính trị đối với đất nước.

Doanh thu từ hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ của Viện đạt 82,3 tỷ đồng. Thu nhập của cán bộ viên chức và người lao động trong Viện đã được duy trì ổn định, đạt khoảng 9,6 triệu đồng/người/tháng và phúc lợi bình quân đạt 15 triệu đồng /người/năm.

Trên cơ sở kết quả hoạt động nghiên cứu KHCN và hoạt động dịch vụ KHCN năm 2020 và dự kiến theo kế hoạch thực hiện năm 2021, Viện hoàn toàn có khả năng đảm bảo tự chủ về tài chính theo mô hình tổ chức KHCN tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục khẳng định là 1 trong 2 đơn vị sự nghiệp khoa học (trên tổng số 6 Viện) của Bộ Xây dựng vận hành tốt cơ chế tự chủ tài chính.

Năm 2020, Viện Vật liệu xây dựng có 07 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 02 cán bộ viên chức trong Viện đạt Chiến sĩ thi đua Ngành xây dựng; 01 tập thể và 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 26 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Viện được tặng cờ thi đua của Bộ Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, mang tính chất định hướng cho sự phát triển trong năm 2021. Đồng thời, Thứ trưởng cũng nêu ra những điểm tích cực trong Báo cáo tổng kết và phương hướng, Báo cáo đầy đủ và toàn diện mang tính chất công khai – dân chủ - minh bạch.

Thứ trưởng biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2020 của Viện: Viện Vật liệu xây dựng đảm nhận khối lượng đề tài lớn và đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ. Hoạt động dịch vụ tư vấn của Viện gia tăng giá trị, chất lượng phục vụ tốt hơn, tác phong khoa học; lực lượng cán bộ các phòng chuyên môn được sắp xếp theo hướng giảm khối hành chính, tăng khối chuyên môn, đáp ứng lực lượng cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Kết quả hoạt động của Viện năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 là những con số ấn tượng, từ đó đời sống cán bộ, nhân viên được nâng lên…

Về định hướng năm 2021, Thứ trưởng cho rằng, để tiếp tục đứng vững trong giai đoạn khó khăn này, cần có thêm một số hoạt động nữa trong chương trình công tác của Viện: Xây dựng chiến lược phát triển của ngành Vật liệu xây dựng, cụ thể hóa chiến lược phát triển vật liệu xây dựng; quan tâm đến việc quy hoạch khoáng sản; nghiên cứu phục vụ quản lý Nhà nước những vấn đề đặt ra của ngành; cần tập trung nghiên cứu các đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn; thực hiện đề án Phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025; cần có những đánh giá đúng đắn về vật liệu xây dựng không nung…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng cũng thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng trao cờ thi đua cho tập thể Viện Vật liệu xây dựng, trao bằng khen cho một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh trao cờ thi đua cho tập thể Viện và bằng khen cho các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng cho biết: Những chỉ đạo của Thứ trưởng cũng là những trăn trở suy nghĩ của Viện trong thời gian qua. Tin tưởng rằng, Viện Vật liệu xây dựng với khả năng tổng hợp thông tin các vấn đề khoa học, phát triển công nghệ cùng hệ thống phòng thí nghiệm, các cơ sở thực nghiệm đồng bộ luôn là một trung tâm nghiên cứu uy tín đối với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Tuy nhiên, Viện cần tiếp tục sâu sát hơn với thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu từng chủ đề theo chỉ đạo của Thứ trưởng.

PGS.TS Lê Trung Thành - Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng cảm ơn những chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và những góp ý thẳng thắn, đúng trọng tâm của các đại biểu.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)