Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Thứ sáu, 18/12/2020 17:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/12/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, rà soát hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày với Hội đồng nội dung, sự cần thiết của nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Minh Quỳnh cho biết: nhiệm vụ có mục tiêu xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Nhóm nghiên cứu đã tham khảo nhiều tài liệu, rà soát, đánh giá thực trạng áp dụng TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế, và áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác; qua đó nhận định: hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đã bao trùm hầu hết các nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng đang được sản xuất, sử dụng tại Việt Nam. Nội dung các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước đồng thời tiếp cận với  tiêu chuẩn của nhiều nước tiên tiến trên thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Xây dựng và hội nhập quốc tế. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam hiện nay đang phát triển theo hướng hiện đại, một số sản phẩm đã được đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến và tiêu chuẩn sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu thế giới. Các doanh nghiệp trong nước đã chú trọng đến các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng sản phẩm. QCVN 16:2017/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đã bao trùm đầy đủ các vật liệu xây dựng cần kiểm soát chất lượng để đảm bảo an toàn trong sử dụng.

Bên cạnh những yếu tố tích cực, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế của hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện nay. So với nhu cầu thực tiễn và hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới, hệ thống TCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng vẫn thiếu nhiều tiêu chuẩn, thiếu tính đồng bộ. Trong một số nhóm sản phẩm vẫn còn tình trạng xây dựng tiêu chuẩn theo các tiêu chuẩn nước ngoài, có tiêu chuẩn sản phẩm nhưng chưa có tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu; trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm còn thiếu, lạc hậu, không đồng bộ, gây khó khăn cho việc xây dựng mới hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài.

Từ thực tế đó, nhóm đề xuất định hướng xây dựng hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống TCVN, QCVN lĩnh vực vật liệu; đáp ứng được yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà nước; phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Nhóm cũng đề xuất, kiến nghị Bộ Khoa học và công nghệ phân loại và phân nhóm các TCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đảm bảo hợp lý hơn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước cũng như áp dụng vào sản xuất và tiêu dùng sản phẩm vật liệu xây dựng; đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm tiêu chuẩn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các quy định của tiêu chuẩn.

Theo dánh giá của Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm đề tài theo hợp đồng và đảm bảo chất lượng. Báo cáo tổng kết được thực hiện công phu, bố cục hài hòa, hợp lý với lượng thông tin đa dạng thể hiện đầy đủ thực trạng hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị mang tính khả thi cao nhằm hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN về vật liệu xây dựng.

Nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tổng kết và các sản phẩm đề tài, Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần bổ sung một số nội dung, bổ sung danh mục chữ viết tắt, đồng thời rà soát, biên tập và chỉnh sửa các lỗi chế bản, lỗi trình bày.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, rà soát hệ thống TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị”, với kết quả đạt loại Khá.

Cũng trong ngày 18/12/2020, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá nghiệm thu và nhất trí thông qua 2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ khác do các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, bao gồm: “Tập huấn về chỉ dẫn kỹ thuật lĩnh vực vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn lĩnh vực vật liệu xây dựng” và “Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng báo cáo thành tựu khoa học công nghệ lĩnh vực vật liệu xây dựng trong nước và thế giới trong năm 2019”,  với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)