Thông báo kết luận của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang

Thứ năm, 29/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/9/2011, tại Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang về một số đề nghị của Tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng giúp đỡ, giải quyết một số công việc của tỉnh và ý kiến của các đơn vị liên quan, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Về Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đến năm 2030: Vụ Kiến trúc quy hoạch khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành; đề xuất tổ chức Hội đồng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với Chương trình nhà ở cho sinh viên, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về danh mục các dự án sử dựng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, trong đó có dự án do UBND tỉnh Hà Giang đề xuất.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo triển khai trên địa bàn tỉnh: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản xem xét các đề nghị của tỉnh, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về Đề án hợp khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh, thành phố: Cần tập trung nghiên cứu, lập dự án trên cơ sở tính toán kỹ về địa điểm xây dựng, khảo sát và dự báo nhu cầu định biên cán bộ công chức; đặc biệt quan tâm việc lập nhiệm vụ thiết kế để đảm bảo yêu cầu xây dựng công sở khang trang, hiện đại, bền vững. Ngoài nguồn vốn ngân sách, Tỉnh cần thực hiện phương thức huy động vốn tại chỗ trên cơ sở đấu giá quỹ nhà đất hiện có. Bộ sẽ giới thiệu các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để giúp đỡ Tỉnh trong việc này.

4. Về quy hoạch xử lý chất thải rắn: Tỉnh tập trung xây dựng quy hoạch làm cơ sở lập dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn.

5. Về đề nghị Bộ chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty quan tâm đến các chương trình phát triển của Tỉnh, đặc biệt các huyện nghèo; kêu gọi đầu tư tại Hà Giang trong việc phát triển du lịch, dịch vụ trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn: Bộ sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức đoàn công tác lên Hà Giang với sự tham gia của các doanh nghiệp để có những hỗ trợ tốt nhất trong việc thực hiện các mục tiêu trên.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Thông báo 223/TB-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)