Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê

Thứ tư, 28/09/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 864/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê:

I. Ban soạn thảo Nghị định gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

4. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

5.  Ông Trần Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thành viên;

6. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký thống kê, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

8. Ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

9. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

10. Ông Trần Quốc Thái, Phó Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, thành viên.

II. Tổ biên tập Nghị định gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Trọng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3.  Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, hàm Vụ phó Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Ông Tống Văn Lai, Trưởng phòng Tiền lương, Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

5. Bà Lê Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thành viên;

6. Ông Ngô Văn Tỉnh, Phó trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký thống kê, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

7. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên;

8. Bà Trần Thu Hòa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

9. Bà Lương Hồng Hạnh, Chuyên viên chính Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

10. Ông Thân Thế Anh, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

11. Ông Hà Quang Hưng, Chuyên viên Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, thành viên;

12. Bà Lý Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thư ký Tổ biên tập.

Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 60 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ, giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê.

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo Nghị định và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

3. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động khi Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 864/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)