TPHCM đã hoàn thành 78/89 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Thứ sáu, 28/10/2022 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 26/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP về kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) TP quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết, so với các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch công tác CCHC năm 2022, đến nay đã hoàn thành 78/89 nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 87,64%. Đối với các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, TP đã hoàn thành 40/46 nhiệm vụ, còn 6 nhiệm vụ trong thời gian thực hiện.

Trong quý III, TP đã thực hiện 7 nội dung trọng tâm, đặc biệt là ban hành kế hoạch hai đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TPHCM giai đoạn 2022-2027” và “Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC ở các Sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn TPHCM”; ban hành văn bản và kế hoạch kiểm tra đối với 22 đơn vị sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức.

Về cải cách thể chế, trong quý III, TP ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật; quận, huyện, TP Thủ Đức ban hành 2 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 2 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát 384 văn bản, xử lý sau rà soát 1 văn bản.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tính đến hết ngày 9/9/2022, TP hiện có 1.739 TTHC đang áp dụng, trong đó 1.418 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 207 TTHC cấp huyện, 114 TTHC cấp xã. TP đã ban hành 2 quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực thi bãi bỏ 398 TTHC; ban hành 2 quyết định phê duyệt danh mục 403 TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn TP năm 2021-2022.

Tính đến hết quý III năm 2022, TP đã giải quyết 14.154.683/15.056.482 tổng hồ sơ tiếp nhận; trong đó hồ sơ đúng hạn chiếm tỉ lệ 99,82%, 25.810 hồ sơ quá hạn, chiếm tỉ lệ 0,18%. Trong số 25.810 hồ sơ giải quyết quá hạn, có 25.333 hồ sơ đã được thực hiện Thư xin lỗi, chiếm tỉ lệ 98,15%. Số lượng hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tueyesn mức độ 3, 4 là 2.518.012 hồ sơ. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tueyesn là 805/1.738 TTHC, đạt tỉ lệ 46,31%.

Ngoài hai nội dung trên, TP cũng đã thực hiện cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phương hướng, nhiệm vụ CCHC trọng tâm quý IV

Về phương hướng, nhiệm vụ CCHC trọng tâm quý VI, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho biết, TP tiếp tục rà soát tổng thể các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo đào thúc đẩy phát triển TP trong giai đoạn tới. TP tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết các đề án, chương trình, chiến lược quan trọng.

Tiếp tục triển khai, hoàn tất các nhiệm vụ kế hoạch CCHC TP theo chủ đề năm 2022.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC; đẩy mạnh hơn nữa truyền thông về chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn TP, phù hợp từng giai đoạn và chiến lược của TP.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng thực hiện phối hợp, cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp, cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn TP trong giải quyết TTHC và hoạt động phối hợp liên ngành, liên cơ quan.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, việc giải ngân vốn đầu tư công.

Thường xuyên theo dõi công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP; có các giải pháp cải thiện sự hài lòng. Thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và ổn định hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Tập trung triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử tại TP.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhận xét, năm nay TP làm nhiều, toàn diện các nội dung về CCHC và có sự chuyển động rõ rệt tại các đơn vị, địa phương trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương từ nay đến cuối năm phải có kế hoạch thực hiện những việc chưa hoàn thành, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch công tác CCHC năm 2022 và chuẩn bị kế hoạch năm 2023.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đã giao Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung trọng tâm công tác CCHC từ nay đến cuối năm 2022. Trong đó, nỗ lực trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết mới về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM; ban hành văn bản hướng dẫn các sở ngành, địa phương về chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban; thống nhất danh mục các TTHC giải quyết trong ngày trình UBND TP ban hành quyết định áp dụng toàn TP;…

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)