TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực

Thứ năm, 27/10/2022 15:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện tập trung, tăng tốc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo các kế hoạch của UBND TP.

Tuyên truyền cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiên nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ theo quy định. (Ảnh minh họa: CM)

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian tới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ngày 26/10, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện tập trung, tăng tốc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo các kế hoạch của UBND TP; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, trách nhiệm giải trình với người dân; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; mở rộng các kênh giám sát (trực tiếp, gián tiếp), trực tiếp đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức.

Cùng với đó, rà soát các nội dung còn hạn chế và đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao thứ hạng và xếp loại trong công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Tăng cường công tác khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý dịch vụ công mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý lĩnh vực, ngành và địa phương. Chủ động rà soát, đánh giá các mô hình về cải cách hành chính đang áp dụng tại địa phương mình và tại các cơ quan, địa phương khác để kịp thời nhân rộng, áp dụng thực hiện các mô hình có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Hoàn tất công tác chuyển đổi và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo quán triêt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiên nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát viêc thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy tắc ứng xử và các hoạt đông công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Song song đó, rà soát, bố trí công chức giữ chức vụ lãnh đạo đúng quy định, đảm bảo số lượng lãnh đạo của cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc ít hơn công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức chậm trễ triển khai, thiếu tinh thần chủ động phối hợp trong công tác. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện theo Quyết định số 2536 của UBND TP về ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử, chữ ký số trong ban hành văn bản điện tử; chủ động rà soát và đăng ký chứng thư số theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cuối cùng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; phê bình, xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai, chưa chủ động phối hợp các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; đặc biệt các trường hợp gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp: giải quyết chậm trễ hồ sơ thủ tục hành chính thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt lưu ý công tác tiếp nhận, phản hồi kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin 1022 của TP và thực hiện Thư xin lỗi bằng các hình thức phù hợp đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn trong giai đoạn vừa qua./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)