Hà Nội triển khai đăng ký sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trong cải cách hành chính

Thứ tư, 14/07/2021 13:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1980/SNV-CCHC ngày 12-7-2021 về việc đăng ký sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 5743/QĐ-UBND ngày 29-12-2020) và chủ đề công tác năm 2021 của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố lựa chọn, đăng ký sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới về cải cách hành chính triển khai trong năm 2021.

Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành, đăng ký tối thiểu 1 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã (gồm UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc) đăng ký tối thiểu 2 sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới.

Sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới tập trung vào các nội dung còn hạn chế, tồn tại của ngành, địa phương hoặc giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, địa phương hoặc thành phố. Các cơ quan, đơn vị gửi bản đăng ký sáng kiến về Sở Nội vụ trước ngày 31-7-2021.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cũng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trước ngày 30-11-2021 để phục vụ công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương năm 2021.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)