Hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng(27/09/2023)

Ngày 27/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4310/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn xác định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :