Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II(08/05/2023)

Ngày 05/5/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 447/QĐ-BXD về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II, như sau:

Tìm theo ngày :