Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cục Phát triển đô thị(16/12/2021)

Ngày 15/12/2021, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tìm theo ngày :