Hà Nội: Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị(15/01/2024)

Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, TP. Hà Nội đã hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Tìm theo ngày :