Quản lý phát triển đô thị: Cần bảo đảm bền vững theo mạng lưới(09/11/2023)

Theo lãnh đạo Cục Phát triển đô thị, thời gian tới, Việt Nam cầm tập trung phân loại, quản lý phát triển hệ thống đô thị bền vững, đồng bộ về mạng lưới và phù hợp vùng miền.

Tìm theo ngày :