Bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ(05/01/2012)

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2302/BXD-HTKT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ.

Tìm theo ngày :