Hướng dẫn Công ty cổ phần khoáng sản Phúc Thịnh xuất khẩu cát trắng silic cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến(13/06/2012)

Ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 17/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty cổ phần khoáng sản Phúc Thịnh xuất khẩu cát trắng silic cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến như sau:

Tìm theo ngày :