Quảng Bình: Các xã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới(11/03/2013)

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Bình cho biết, qua 2 năm triển khai xây dựng NTM đến nay đã có 141/141 xã được UBND các huyện, thành phố phê duyệt xong đề án xây dưng NTM cấp xã. Hiện đã có 124/141 xã đã công bố đề án và 131/141 xã đã công bố quy hoạch, 102/141 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết và 102/141 xã thực hiện cắm mốc chỉ giới quy hoạch.

Tìm theo ngày :