Tiền Giang: Hàn Quốc hỗ trợ các xã nông thôn mới(07/10/2011)

Thực hiện dự án của Viện Văn hóa Hàn Quốc về hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Hội Nông thôn mới Hàn Quốc đã triển khai hỗ trợ cho 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang là Tân Thanh (Cái Bè) và Bình Nhì (Gò Công Tây), nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở các xã thông thôn mới.

Tìm theo ngày :